Regulamin sklepu

I. Definicje

 1. Voucher – karta upominkowa do wykorzystania na usługi świadczone w GML – Gabinety Masażu Leczniczego
 2. GML – Gabinety Masażu Leczniczego, ul. Armii Krajowej 6, 30-150 Kraków – wystawca Voucherów.
 3. Clemenza sp. z o.o. NIP 6772399726, 30-134 Kraków, ul. Kunickiego 5 lok. 201 – sprzedawca Voucherów
 4. Nabywca/ Użytkownik – każda osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

II. Warunki ogólne i zasady korzystania

 1. Zakupu Voucherów można dokonać przez stronę internetową www.masaz-leczniczy.info oraz stacjonarnie.
 2. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty.
 3. Voucher może być realizowany, w każdym z gabinetów GML.
 4. Vouchery można zrealizować we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher ma termin ważności 6 miesięcy od dnia zakupu.
 5. Każdy Voucher jest ewidencjonowany, przez nadanie indywidualnego numeru Vouchera.
 6. GML nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. W przypadku gdy voucher zostanie zgubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek sposób jest możliwość wystawienia duplikatu Nabywcy lub Użytkownikowi. Wystawienie duplikatu nie jest możliwe tylko wtedy kiedy osoba, która w sposób nieupoważniony weszła w jego posiadanie dokona realizacji vouchera zanim Nabywca lub Użytkownik zgłosi fakt jego zaginięcia.
 8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Użytkownik Bonu Upominkowego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
 10. Ceny Voucherów nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
 11. Vouchery nie łączą się z promocjami dostępnymi po zakupie Bonu.
 12. Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Voucherów, które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 13. Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24h przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin oraz voucher uważa się za wykorzystany.

III. Zwroty i reklamacje 

 1. W naszej ofercie znajdują się produkty, które mogą zostać spersonalizowane przez Użytkownika poprzez dodanie własnych treści: swojego imienia, nazwiska lub dedykacji. Należy pamiętać, że w przypadku produktów personalizowanych obowiązują szczególne zasady, gdyż te produkty są projektowane specjalnie dla Ciebie. Oznacza to, że (bez uszczerbku dla przysługujących Ci praw ustawowych) nie możemy przyjąć zwrotu towaru, chyba że produkty posiadają wady fabryczne.
 2. Zgłoszenia zwrotów towarów posiadających wady fabryczne powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 3. Zwroty lub reklamacja produktów będą rozpatrywane przez GML po złożeniu pisemnej reklamacji np. wysyłając pismo pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres mailowy [email protected]
 4. W przypadku zwrotów i reklamacji, zwracane produkty powinny zostać odesłane na adres GML – Gabinety Masażu Leczniczego, ul. Armii Krajowej 6, 30-150 Kraków. Wysyłka następuje na koszt Użytkownika. Zwrot kosztów nastąpi pierwotną drogą płatności zamówienia (lub wskazaną przez Użytkownika) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru.

IV. Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.masaz-leczniczy.info
 3. GML zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. Zmieniony Regulamin będzie do wglądu na stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.